The first blog of my blog birth

Khai bút

Đây là Blog của tui,
Tui ngồi viết thử,
Blog là cái chi,
Loáy hoáy bút loáy hoáy ghi,
Ghi vào nhật ký,
Có gì xem chơi.

Kent Sean

 

Advertisements