Thiết kế đồ họa , nghề đa dụng

Ứng dụng đồ họa trên máy vi tính có thể gặp ở nhiều lãnh vực như quảng cáo, chế bản, thiết kế bao bì, trình bày trang web, biên tập ảnh, video… Vì vậy, thiết kế đồ họa là một nghề đa dụng. Nhưng học gì và cần có những điều kiện gì để trở thành một nhà…

Học nghề thiết kế web

Ngày nay, hầu như mọi hoạt động trong cuộc sống thực đều được thể hiện thêm trên “không gian ảo” nên nghề thiết kế, lập trình web không thiếu đất dụng võ. Nếu bạn muốn bước chân vào lãnh vực này thì bài viết sẽ gợi ý cho bạn cần chuẩn bị ra sao, học theo những môn nào……