Tạo Điểm Nối Ảnh Trực Tuyến

HTTOnline: Nếu bạn đã từng chơi qua dạng trò chơi nối từng điểm ảnh theo thứ tự từng con số, rồi sau đó khám phá ra được bí ẩn đằng sau các con số đó là hình ảnh gì. Và cảm thấy trò chơi này rất thú vị nhưng không biết việc tạo ra trò chơi dạng như…