Cách vuốt tóc với wax/gel

Để có kiểu tóc đẹp, các bạn cần 2 yếu tố chủ đạo: 1. HAIRCUT:  Các bạn phải có mái tóc theo tiêu chuẩn: Đường cắt ổn – PHẢI cắt tầng (lớp, layer) sole. Tốt nhất là khoảng 2-3 tầng, cả trước lẫn sau – Tóc mỗi tầng dài khoảng 3 đốt ngón tay. Ngắn hơn…