Save As Daisy – Chuyển đổi văn bản tiếng Anh sang file âm thanh

Save As Daisy là một add-in cho Word 2003 hay 2007, giúp bạn save một văn bản tiếng Anh dưới dạng mp3. File mp3 này có thể được đọc như bất kỳ file mp3 nào khác, với giọng đọc khá tự nhiên. Có rất nhiều cách chuyển đổi một văn bản tiếng Anh sang file âm thanh để nó có…