Cách sử dụng Facebook an toàn

Những kẻ đánh cắp dữ liệu trực tuyến luôn tìm mọi cách để tiếp cận thông tin của người dùng, ngay cả những thông tin tẻ nhạt nhất. Đặc biệt là trên các trang mạng xã hội như Facebook, người dùng luôn muốn chia sẻ thông tin trên đó. Dưới đây là những cách đơn giản để luôn an…

Dùng Notepad tạo văn bản vô hình

Không giấu file, không giấu thư mục, không dùng password…, vậy mà bạn vẫn có thể tạo ra một văn bản mật chỉ riêng mình đọc được với một dòng lệnh vô cùng đơn giản. Đối với người khác thì file vẫn nằm đó nhưng nội dung thì trống không! Chúng ta đều biết trình soạn thảo văn bản Notepad…

Đặt bẫy bắt kẻ xem trộm hộp thư!

Bạn có thể kiểm tra xem hộp thư của mình có bị ai đó xem trộm hay không bằng cách đặt một cái “bẫy” khá hữu hiệu. Người sử dụng email nay không chỉ dùng hộp thư của mình để gửi email đơn thuần. Với việc các nhà cung cấp dịch vụ ngày càng mở rộng không…

Theo dõi người ăn cắp sóng Wi-Fi

Trước hết, bạn sẽ xác định các thiết bị xuất hiện trong mạng của mình. Lúc này, thiết bị định tuyến (router) chạy DHCP để cấp địa chỉ IP cho chúng truy cập mạng. Hãy đăng nhập vào để kiểm tra những IP mới. Sẽ khó hơn nếu bạn muốn xem họ đã làm gì…