Quy tắc vàng cho công tác xây gạch

1.Tổ chức mặt bằng thi công: Phải dọn dẹp mặt sàn sạch sẽ trước khi bước vào công tác xây. Tổ chức vị trí tập kết vật tư, nơi trộn vữa gần máy tời (ròng rọc) hoặc vận thăng để thuận tiện cung cấp cho thợ xây. Tốt nhất tổ chức trộn vữa dưới mặt…